RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

 1. Wytwarzanie energii elektrycznej,
 2. Dystrybucja energii elektrycznej,
 3. Handel energią elektryczną,
 4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 5. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 7. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 8. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 9. Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 12. Przygotowanie terenu pod budowę,
 13. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 14. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 16. Tynkowanie,
 17. Zakładanie stolarki budowlanej,
 18. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 19. Malowanie i szklenie,
 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 21. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 22. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 23. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 24. Pozostałe sprzątanie,
 25. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.


Opublikował: Maria Grażyna Mazur
Publikacja dnia: 14.05.2014
Podpisał: Maria Grażyna Mazur
Dokument z dnia: 13.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 791