RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Zestawienie zbiorcze posiadanego przez P.P.U. „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie majątku nieruchomego oraz majątku ruchomego.

W skład majątku nieruchomego wchodzą grunty ( w tym na prawie wieczystego użytkowania ) o wartości księgowej 549.230,56 PLN, budynki i budowle, które stanowią wartość 13.629.810,41 PLN. Majątek nieruchomy wykorzystywany jest przez Spółkę w zakresie:

- eksploatacji wodociągów i kanalizacji wraz z ujęciami wody i urządzeniami do oczyszczania ścieków,

- eksploatacji obiektów i urządzeń do wytwarzania i przesyłu energii cieplnej.

Wartość księgowa majątku ruchomego opiewa na kwotę 5.621.542,38 PLN.Opublikował: Leszek Posadzy
Publikacja dnia: 23.11.2016
Podpisał: Maria Grażyna Mazur
Dokument z dnia: 13.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 654