RSS
A A A K
SmodBIP

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie BIP,
- udostępniona na stronie www.wodbar.com.pl,
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie zastrzega sobie prawo pobrania opłaty ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wnioskodawca zostanie o nich powiadomiony w trybie zgodnym z przepisami ustawy.

Pliki do podbrania:

  1. WniosekOpublikował: Leszek Posadzy
Publikacja dnia: 24.11.2016
Podpisał: Leszek Posadzy
Dokument z dnia: 24.11.2016
Dokument oglądany razy: 3 581